ပုံျပင္မ်ား Category (၁၀)

(၁)ေမာင္ဗုိလ္ေမႊး – ျမန္မာပုံတုိပတ္စမ်ား
(၂)မင္းသု၀ဏ္ – ကေလးပုံျပင္မ်ား
(၃)ဇ၀န – ဆုိးေပ (၃)
(၄)ဇ၀န – ဆုိးေပ (၂)
(၅)ဇ၀န – ဆုိးေပ (၁)
(၆)ဦးရဲရဲဦး – ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးပုံျပင္မ်ား
(၇)ဦးသန္းထြတ္ – မိုးၿခိမ္းတာ ေၾကာက္တဲ့အေမ ႏွင့္ အျခားပုံျပင္မ်ား
(၈)မခ်ဳိေမာ္+ခ်စ္စံ၀င္း – ေဒါင္းဖတ္စာပုံျပင္မ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: