ဟာသတိုမ်ား Category (၁၄)

(၁)ရဲစတိုင္း – ၿပံဳးၿပီးမွရယ္
(၂)ဇင္ေအး – တစိမ့္စိမ့္ဟာသမ်ား
(၃)ပင့္ကူအိမ္ႏွင့္ လက္ေရြးစင္ရယ္စရာဟာသဝတၳဳတိုမ်ား
(၄)ကံခၽြန္ – မႏ ၱေလးျမိဳ႕ကလူေတြအေၾကာင္း
(၅)ကံခၽြန္ – ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဟာသဝတၳဳတိုမ်ား
(၆)ကံခၽြန္ – ၾကားဖူးနားဝ ဟာသပံုျပင္မ်ား (၁)
(၇)ဇင္ေအး – ႏွစ္သက္စရာဟာသမ်ား
(၈)အီၾကာေကြး – ေတြ႕ရၾကံဳရ ရွတတေလးေတြ
(၉)အီၾကာေကြး – နတ္႐ူးတို႔ေၾကာင္ႏိုင္ေပ
(၁၀)ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း – ႏိုင္ငံတကာ အခ်စ္ဟာသမ်ား
(၁၁)ကံခၽြန္ – ဒါကဒီလိုရွိတယ္ ဟိုဟာကဟိုလိုရွိတယ္
(၁၂)ကံခၽြန္ – ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ ဟာသမ်ား
(၁၃)ခင္ေမာင္တိုး – အေမရိကန္သမၼတတို႔ရဲ႕ ဟာသမ်ား
(၁၄)ေမာင္ေမာင္ျမင့္သိန္း – ႏိုင္ငံတကာ အခ်စ္ဟာသအေတြးမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: