ဂ်ဴး Category

(၁)ဂ်ဴး -နရံ၏ အျခားတစ္ဘက္
(၂)ဂ်ဴး -ဝတၱဳတိုစုစည္းမႈ
(၃)ဂ်ဴး -ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား (စ မွ ဆံုးထိ)
(၄)ဂ်ဴး -ကမၻာေျမရဲ့ခ်စ္သူ
(၅)ဂ်ဴး -ခ်စ္သူေရးတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ညေတြ
(၆)ဂ်ဴး -ရြက္ေလွမ်ား
(၇)ဂ်ဴး -ရာဇဝင္ထဲကေမာင့္ကိုထားရစ္
(၈)ဂ်ဴး -အဝါေရာင္ရထား
(၉)ဂ်ဴး -ဆဲတတ္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ညေန
(၁၀)ဂ်ဴး – အသံဖမ္းသူ
(၁၁)ဂ်ဴး – ေကာင္းကင္မပါေသာည
(၁၂)ဂ်ဴး – သစ္ေတာလမ္း
(၁၃)ဂ်ဴး – ဆရာ၀န္ႏွစ္ေယာက္
(၁၄)ဂ်ဴး – ကၽြန္မႏွင့္ေဆးလိပ္
(၁၅)ဂ်ဴး – လေရာင္ကိုေၾကာက္သူ
(၁၆)ဂ်ဴး – ေရေမ်ာသီး
(၁၇)ဂ်ဴး – ျပတင္းေပါက္
(၁၈)ဂ်ဴး – ညမီးက်ီး
(၁၉)ဂ်ဴး – ျမစ္ျပင္ေပၚမွာ
(၂၀)ဂ်ဴး – ျမရဲ႕လ
(၂၁)ဂ်ဴး – မိန္းမႏွစ္ေယာက္
(၂၂)ဂ်ဴး – မိုးေခၚတဲ့ပြဲ
(၂၃)ဂ်ဴး – အာရံုဝင္စားျခင္း
(၂၄)ဂ်ဴး – ခ်စ္ျခင္း၏အႏုပညာ
(၂၅)ဂ်ဳး-ခ်စ္သူ၏သမီး
(၂၆)ဂ်ဴး – ေတြ႔ခ်င္လွၿပီ
(၂၇)ဂ်ဴး – ကၽြန္မ၏ သစ္ပင္
(၂၈)ဂ်ဴး – မိန္းမတစ္ေယာက္၏ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္
(၂၉)ဂ်ဴး – ခ်စ္သူလား စကားတစ္ပြင့္ ပြင့္ခဲ့တယ္
(၃၀)ဂ်ဴး – လေရာင္ေအာက္က မုိင္အေ၀း
(၃၁)ဂ်ဴး – ၾကယ္ေႂကြတုိ႔၏ အေတာင္ပံ
(၃၂)ဂ်ဴး – အမွတ္တရ
(၃၃)ဂ်ဳး – ၾကယ္စင္တံတား ကမ္းပါးႏွင္းၿဖဴ
(၃၄)ဂ်ဳး – အမုန္းေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာစစ္ပြဲမ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: