နီကိုရဲ Category

(၁)နီကိုရဲ -လူႏွင့္သူတို႔၏ဟာသမ်ား
(၂)နီကိုရဲ -အိုးေလး
(၃)နီကိုရဲ -ရည္းစားစာ (ဝတၳဳတိုစု)
(၄)နီကိုရဲ – သံစုံၾကဴးတဲ့ည
(၅)နီကိုရဲ – ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္လက္တြဲေဖာ္မ်ား
(၆)နီကိုရဲ – ဇြတ္
(၇)နီကိုရဲ – ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေစ်းသည္အလြဲမ်ား
(ဂ)နီကိုရဲ – လြယ္အိတ္ထဲကအလြဲမ်ား
(၉)နီကုိရဲ – ပန္းပြင့္ကုိ ဖယ္ၾကည့္မွ ျမင္ရမယ့္ လမင္း
(၁၀)နီကိုရဲ – ႏွလံုးသားထဲ ၾကြက္ဝင္ေနသည္
(၁၁)နီကိုရဲ – နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္ နဲ႔ ရင္လြဲသူ
(၁၂)နီကိုရဲ – လွည့္စား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: