ပါရဂူ Category

(၁)ပါရဂူ – ကေလးျပႆနာ
(၂)ပါရဂူ – သူတို႔အျမင္ သူတို႔အေတြး
(၃)ပါရဂူ – သူ႕လိုဘုရင္ ( တဂိုး၏ဝတၱဳ )
(၄)ခံစားသူအၾကိဳက္ (၁၀ႏွစ္တာမဂၢဇင္း ဘာသာျပန္ဝတၱဳတိုမ်ား)

Comments are closed.

%d bloggers like this: