ၿမသန္းတင့္-Category

(၉)ျမသန္းတင့္ -သမိုင္းစကား ပန္းစကားႏွင့္ အျခားရသစာတမ္းမ်ား (၂)
(၂)ေမာင္သစ္တည္(ျမသန္းတင့္) – ေခတ္ေပၚႏိုင္ငံတကာကဗ်ာရွည္ ၃ ပုဒ္
(၃)ျမသန္းတင့္ – ဂ်ဴပီတာဖိုက္null
(၄)ျမသန္းတင့္ – ေမာ္ဒန္ကဗ်ာႏွင့္ပက္သက္၍
(၅)ျမသန္းတင့္ – ၾသဂုတ္တေစၦမ်ားႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား
(၆)သမိုင္းစကား ပန္းစကားႏွင့္ အျခားရသစာတမ္းမ်ား
(၇)ျမသန္းတင့္ – ဧကရီဖြားေစာ
(ဂ)ျမသန္းတင့္ – တိမ္းေရွာင္သူ
(၉)ျမသန္းတင့္ – ေမွာ္႐ံုေတာမွာေမာလွၿပီ
(၁၀)ျမသန္းတင့္ – ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍ မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္
(၁၁)ခံစားသူအၾကိဳက္ (၁၀ႏွစ္တာမဂၢဇင္း ဘာသာျပန္ဝတၱဳတိုမ်ား)
(၁၂)ျမသန္းတင့္ – မာယာဘံု
(၁၃)ျမသန္းတင့္ – ေရပြက္ပမာ
(၁၄)ျမသန္းတင့္ – ေမွာင္မိုက္မွာငို
(၁၅)ျမသန္းတင့္ – လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္
(၁၆)ၿမသန္းတင့္ – လမင္းကိုထရံေပါက္မွ ႀကည့္ၿခင္း
(၁၇)ၿမသန္းတင့္ – လက္ဖက္ရည္ဆိုင္
(၁၈)ၿမသန္းတင့္ – ၾကာညိဳနံ႔သင္းေသာ ေရဝတီမ
(၁၉)ၿမသန္းတင့္ – စာေရးၿခင္းအတတ္ပညာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: