ခ်စ္ဦးညိဳ Category

(၁)ခ်စ္ဦးညိဳ – ရတနာဂီရိအက်ဥ္းသား
(၂)ခ်စ္ဦးညိဳ – ေဒဝစ ၦရာႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း
(၃)ခ်စ္ဦးညိဳ – ယာဇ
(၄)ခ်စ္ဦးညိဳ – ေလာကဓံႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္အတူထြက္ျခင္း
(၅)ခ်စ္ဦးညိဳ – လကၤာဒီပခ်စ္သူ
(၆)ခ်စ္ဦးညိဳ – စာမရီသို႔ထူးထူးျခား
(၆)ခ်စ္ဦးညိဳ၊ေမာင္ဝဏၰ – မေလးမဏိစႏၵာရဲ႕ ေႏွာင္း
(၇)ခ်စ္ဦးညိဳ – ဝိဇိတာဝီ
(၈)ခ်စ္ဦးညိဳ – ဝိသာခါႏွင့္သီတာ
(၉)ခ်စ္ဦးညိဳ – ေနမင္းလမင္းသိန္းရာေထာင္
(၁၀)ခ်စ္ဦးညိဳ – မဟာေသနာပတိ
(၁၁)ခ်စ္ဦးညိဳ – ရုကၡစိုးမယားႏွင့္ အျခားၿပိတၱာမ်ား
(၁၂)ခ်စ္ဦးညိဳ – အစီရဝတီ ကု႑လေကသာ
(၁၃)ခ်စ္ဦးညိဳ – ခ်စ္ေသာပါဒဧကရီ
(၁၄)ခ်စ္ဦးညိဳ – ႐ွင္ေစာပု
(၁၅)ခ်စ္ဦးညိဳ – မဏိစႏၵာဥဒါန္း
(၁၆)ခ်စ္ဦးညိဳ – ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: