တာရာမင္းေဝ Category

(၁)တာရာမင္းေဝ – ကၽြန္ေတာ္ႏွွင့္ ကံၾကမၼာလက္နက္မ်ား
(၂)တာရာမင္းေဝ – ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပုရပိုက္
(၃)တာရာမင္းေ၀ – လေရာင္ကိုပန္၍ ညဥ့္ယံ၌လည္း ေမႊးျမျမျဖဴစင္ႏိုင္ေစ
(၄)တာရာမင္းေဝ – သူ႔အိုးပုတ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္မေပးပါ
(၅)တာရာမင္းေဝ – ပင္လယ္အတုထဲကကၽြန္း
(၆)တာရာမင္းေဝ – မိုးေခါင္လို႔တီးတဲ့ဗံုသံ ႏွင့္ တျခားကဗ်ာတိုမ်ား
(၇)တာရာမင္းေ၀ – ရွဴး
(၈)တာရာမင္းေ၀ – လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေက်ာက္ထြင္းရာဇ၀င္
(၉)တာရာမင္းေ၀ – အေနအထုိင္ မတတ္တဲ့ၾကယ္
(၁၀)တာရာမင္းေ၀ – ပန္းေခတ္ကလမင္း
(၁၁)တာရာမင္းေဝ – ေမွာ္ဆရာ ရဲ႕ ေက်ာင္းစာအုပ္
(၁၂)တာရာမင္းေဝ – ကိုယ့္လက္နဲ႔ ဖမ္းမိတဲ့ နဂါးေငြ႕တန္း
(၁၃)တာရာမင္းေဝ – ေရႊဖိနပ္မွာ အစိမ္းေရာင္ၾကက္ေျခခတ္နဲ႔ ေကာင္မေလး
(၁၄)တာရာမင္းေဝ – ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ
(၁၅)တာရာမင္းေဝ – အေရွ႕ၿမိဳ႕႐ိုးမွ မိုးေရစက္မ်ား
(၁၆)တာရာမင္းေဝ – ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ေၾကးသြန္းယဥ္ေက်းမႈ
(၁၇)တာရာမင္းေဝ – သင္ႏွင့္ နံနက္ခင္းကိုသာ ဝင္ခြင့့္ျပဳမည္
(၁၈)တာရာမင္းေဝ – ကၽြန္ေတာ္ ႏွင့္ ဧဒင္ကေခ်သည္
(၁၉)တာရာမင္းေဝ – ၿပိဳင္ျမင္းတို႕ရဲ႕ခြာသံ
(၂၀)တာရာမင္းေဝ – ကိုးမ႐ွိတဲ့နဝင္း
(၂၁)တာရာမင္းေဝ – ေကာင္းကင္အေႄကြေကာက္တဲ့လက္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: