ဖိုးဝေမာင္(ေအာ္စလို) Category

(၁)ဖိုးဝေမာင္(ေအာ္စလို) – ေခါင္းႏွင့္ပန္း
(၂)ဖိုးဝေမာင္(ေအာ္စလို) – ေအးခ်မ္းေစေသာစကားလံုးေလးမ်ား

Comments are closed.

%d bloggers like this: