ဖိုးေက်ာ့-Category

(၁)ဖိုးေက်ာ့ – ဆင္သခၤ်ဳိင္း ရွာပံုေတာ္ ႏွင့္ အျခားဝတၱဳတိုမ်ား
(၂)ဖိုးေက်ာ့ – မီးေလာင္ေျမ ႏွင့္ အျခားဝတၱဳတိုမ်ား
(၃)ဖိုးေက်ာ့ – ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကား
(၄)ဖိုးေက်ာ့ – ပင္လယ္က်ား၊ အဏၰဝါမီးစုန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားဝတၱဳတိုမ်ား

Comments are closed.

%d bloggers like this: